January NINTH
AOYAMA RED SHOES
,

"(hibiki) Vol.1"CATSUOMATICDEATH, METALCHICKS (suGar Yoshinaga+Yuka-Ryder),
BAKI(Mosquito Spiral)+Mamo+Yuka Yoshimura(Yuka-Ryder),
CHICAGO BASS,
h@DON'T CARE(Shimizu Yoshimasa, Tomomi Hirata <ex.f>
Youky(JcI)+Yuka-Ryder+MUROCHIN+STEVE ETO, A.K.I. (ϗB-BOY RECORDS/A.K.I. Productions),@MITCHEL ROCK, SAJI (RedShoes)


A SLIDE SHOW